Sobre mi

Entenc l’exercici professional com a resultat de la cerca continuada de nous coneixements teòrics i pràctics, dins l’àmbit de la psicología clínica i de la psicoterapia psicoanalítica.

L’atenció a les persones, pensada des d’una perspectiva holística i relacional, on el víncle, la confiança, el respecte i la privacitat són claus, a l’hora de realitzar un treball psicoterapeutic.

La salut mental entesa des d’una concepció dinàmica, la qual varia al llarg de la vida. Així doncs, no és qüestió d’estar del costat de la salut o per contra, del costat de la patologia, sinó més aviat es tracta d’un camí continuo, en el qual ens situarem de manera diferent en relació als moments vitals, experiències personals, característiques de personalitat i recursos als quals podem optar en un moment determinat de la vida. El treball introspectiu i d’anàlisi personal ajuden a elaborar la pròpia història personal, a tenir un major coneixement dels recursos personals i així, augmentar la fortalesa del jo, per tal de viure amb major autenticitat, desig i responsabilitat cap a la pròpia persona.

FORMACiÓ

Formació artística

L’interès per les arts plàstiques em van portar cap a la formació artística a l’Escola d’Arts i Oficis de Manresa, Escola d’Art de Vic (Cicle de Grau superior en ceràmica artística), Escola de la Bisbal de l’Empordà (Tècniques ceràmiques diverses), Curs a taller de ceràmica a Santpedor, Taller de ceràmica a Menorca (com a ajudant de ceramista). L’aprenentatge de tècniques com la ceràmica artístic, el dibuix i les tècniques pictòriques m’ha servit com a recurs creatiu, lúdic i dinàmic en el tractament psicològic amb nens/es i adolescents.

Cicle Formatiu Grau Superior en Animació Sociocultural

Aprofundiment en els recursos lúdics, pedagògics i de lleure. L’oci i el lleure en relació directa amb la salut mental i el desenvolupament psicològic i emocional en nens/es, adolescents i adults.

Llicenciada en Psicologia
per la UdG; (Girona; 2006/11)

Màster en psicoteràpia psicoanalítica.
Ipsi (Centre d’atenció, docència i investigació en salut mental), Barcelona

Màster en psicoanàlisi: Bases teòriques i clíniques en psicoanàlisi
Ipsi (Centre d’atenció, docència i investigació en salut mental), Barcelona

EXPERIÈNCIA LABORAL

 • Psicòloga en pràctiques
  Icif Infància i Família. Acolliments Familiars (Girona) 2011.
 • Psicòloga
  Atenció psicològica a nens i adolescents en un centre d’acollida per infants a Tànger (Marroc) 2011-2012.
 • Professional del Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat.
  Germanes Hospitalàries. Caldes de Malavella. 2012-2015.
 • Co-terapeuta
  En grup terapèutic per a majors de 65 anys, dins el programa:“Problemática y Psicopatología de la Vejez”. Asistencia Grupal de Inspiración Psicoanalítica. Fundació sanitària Sant Pere Claver.
 • Psicòloga.
  Casal de la gent gran de la Generalitat de Catalunya; Berga. Treball de memòria amb persones grans.
 • Psicòloga -Psicoterapeuta
  Teràpia individual dins d’un programa subvencionat d’atenció a la salut mental (SAS) Centre Ipsi, Barcelona
 • Consulta privada a Berga
  Passeig de la Pau; nº29,1r-2ª.
 • Supervisió de casos clínics
  A nivell individual i grupal.
 • Formació continuada en seminaris, cursos, jornades relacionats amb l’atenció psicològica a nens, adolescents, adults i gent gran. 

Membre del col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya.